We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

Fundacja Chórtownia - CHóRTOWNIA

Chórtownia Foundation

CountryPoland
CityGliwice
Zip code44-100
AddressŁużycka 6/8
Phone number+48 32 33-54-007
Skype-
WWWhttp://chortownia.org
Emailchortownia@3w.gliwice.pl
Choir typeorganizacja chóralna
Age Groupmiędzypokoleniowy
Exists since2014
Languages of communication English, Polish, Russian,
Entered 2015-01-23
Updated 2021-05-07
Moderator Justyna Dziuma
Professionalno
Days and hours of choir repetitions
Chórtownia nie prowadzi prób. To organizacja chóralna działająca głównie w internecie.
Description
Polish
English
Russian
Armenian
Fundacja Chórtownia:
  1. Upowszechnia i wspiera działalność chórów amatorskich.
  2. Wspiera osobisty rozwój chórzystów i dyrygentów chóralnych
  3. Ułatwia współpracę pomiędzy chórami w Polsce i za granicą.
  4. Inicjuje nietypowe projekty artystyczne angażujące chóry i chórzystów "w stanie spoczynku".

Prowadzony przez nas portal jest podstawą wszystkich innych naszych projektów, które angażują wiele chórów, starają się pokazywać piękno muzyki chóralnej i zachęcają do aktywności. Współtworzą go jego użytkownicy: chórzyści, dyrygenci, kompozytorzy, pracownicy domów kultury, miłośnicy muzyki chóralnej. Portal Chórtownia to przede wszystkim ogromna baza chórów i bezpłatne narzędzia do promocji ich działań. Chórtownia jest dobrze znana w środowisku chóralnym w całej Polsce i poza jej granicami – jest prowadzona od prawie 15 lat. Na dzień 15.05.2020 w portalu było 7439 użytkowników z 25 krajów, 1031 chórów, 893 festiwale, 258 partytur chóralnych. W 2018 r. 48 tys. osób ze 130 krajów (84% z Polski) odwiedziło portal 67 tys. razy oglądając 200 tys. podstron. W 2019 r. 52 tys. osób ze 109 krajów (89% z Polski) odwiedziło portal 71 tys. razy oglądając 197 tys. podstron. Oprócz tego są w miarę regularnie redagowane i wysyłane wszystkim użytkownikom portalu comiesięczne biuletyny „Chórtownik” w języku polskim i okazjonalnie w języku angielskim i rosyjskim.

Chórtownia Foundation is a Polish NGO promoting choral activities as a way of life and supporting international cultural exchange in the field of choral music. Founded only in 2014, it runs the biggest choral portal in this part of Europe, called "Chórtownia" (which can be translated as „choral stock”), that groups over 1000 choirs from several countries (mainly from Poland).It also helps organising international concert exchanges for choirs in Poland (it organised stays and concerts in Silesia region for choirs from Ukraine and Moldova every year).It supports World Choral Day organised by International Choral Music Federation and other initiatives in the area of choral music.It has already issued the CD „The Sound of Europe II” which contains choral music from seven countries: Armenia, Bulgaria, Georgia, Hungary, Moldova, Poland and Ukraine.

The second international CD issued by Chórtownia with cooperation with Armenian Choral Conductors' Association and Union of Oarmenians in Poland is "Treasures of Music: Armenia", containing armenian choral national music performed by choirs from Poland, Armenia, Ukraine, Moldova and Germany.Similar projects will be continued, with choirs from other countries.Basic document (statut): https://chortownia.org/index.php?vaction=newsy&rodzaj=aktualnosci&nid=2174&jezyk=1

Contacts
Fundacja Chórtownia

ul.Łużycka 6/8, 44-100 Gliwice, Poland

KRS number: 0000507967

NIP: 6312653175 (TAX ID)

REGON: 243545547

Bank account: 72 2030 0045 1110 0000 0384 6120

Bank name: BNP Paribas Bank Polska S.A

SWIFT: GOPZPLPW

Chórtownia Фонд это польская неправительственная организация, занимающаяся поддержкой международного культурного обмена в области хоровой музыки.Основанная только в 2014 году, она ведёт самый большой хоровой портал в этой части Европы, под названием "Chórtownia" (что можно перевести как "хоровой склад"), где ест более 1000 хоров из разных стран (в основном из Польши). В 2014, 2015, 2016 и 2017 году фонл организовал международные концертные torunees для хоров из Украины и Молдовы.Это также польский координатор болгарской хоровой фестиваль в Камчия.Фонд выпустил компакт-диск "Звуки Европы II", который содержает хоровую музыку из семи стран: Армения, Болгария, Венгрия, Грузия, Молдова, Польша и Украина. The second CD "Treasues of Music: Armenia" with choral music sang by choir from Armenia, Poland, Germany, Ukraine and Moldova is being finished now. Similar projects will be continued, with choirs from other countries.Fundacja Chórtownia

ul.Łużycka 6/8, 44-100 Gliwice, Poland

KRS number: 0000507967

NIP: 6312653175 (TAX ID)

REGON: 243545547

Bank account: 72 2030 0045 1110 0000 0384 6120

Bank name: BNP Paribas Bank Polska S.A

SWIFT: GOPZPLPW

Chórtownia ֆոնդԼեհաստանի հասարակական կազմակերպություն, որը նվիրված է միջազգային մշակութային փոխանակման ոլորտում երգչախմբային երաժշտության զարգացմանը: Հիմնադրվելով ընդամենը 2014 թվականին, «Chórtownia» անունը կրող Եվրոպայի ամենամեծ երգչախմբային պորտալում (որը կարելի է թարգմանել որպես «երգչախմբային ֆոնդ»),ավելի քան 1000 երգչախմբեր են ընդգրկված՝ աշխարհի տարբեր երկրներից (մեծ մասը՝ Լեհաստանից): Այն հանդիսանում է նաև Լեհաստանի և Բուլղարիայի Kamchia երգչախմբային փառատոնի համակարգող:Ներկայումս՝ «Chórtownia» ֆոնդը աշխատում է «Եվրոպայի հնչուններ II» (The Sound of Europe II) նախագծի CD թողարկման վրա, որը կներառի յոթ երկրների` Հայաստանի, Բուլղարիայի, Վրաստանի, Հունգարիայի,Մոլդովայի, Լեհաստանի եւ Ուկրաինայի երգչախմբային երաժշտություն:Fundacja Chórtownia
ul.Łużycka 6/8, 44-100 Gliwice, Poland
KRS number: 0000507967
NIP: 6312653175 (TAX ID)
REGON: 243545547
Bank account: 72 2030 0045 1110 0000 0384 6120
Bank name: BNP Paribas Bank Polska S.A
SWIFT: GOPZPLPW
Successes

Wirtualny Chór Chórtowni – kolęda od chórzystów dla wszystkich Polaków

160-osobowy Wirtualny Chór Chórtowni nagrał najstarszą polską kolędę "Anioł pasterzom mówił" we współczesnej aranżacji Małgorzaty Kalinowskiej-Przybylskiej na chór czterogłosowy z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego.Utwór wykonują chórzyści i instrumentaliści z całej Polski, którzy zgłosili się do projektu i przesłali swoje nagrania audio i video wykonane w warunkach domowych, głównie telefonami komórkowymi. Naszym gościem specjalnym był Czesław Jakubiec - aktor, komik i wokalista, znany między innymi z Kabaretu Tenor. Czesław Jakubiec zaśpiewał partię solową.

Chcieliśmy dać chórzystom możliwość zrobienia czegoś wspólnie, ponieważ ze względu na COVID-19 większość spośród kilku tysięcy działających w Polsce chórów amatorskich zawiesiła działalność lub prowadzi próby w formie przetrwalnikowej. O koncertach nie ma mowy, więc przynajmniej ten klip był namiastką występowania przed publicznością.

#CałaPolskaŚpiewawDomu

W czasie lockdownu poprosiliśmy dyrygentów chórów o pomoc w przygotowaniu nagrań do samodzielnej nauki polskich utworów ludowych i popularnych na trzy głosy. Nasz apel spotkał sie z szerokim odzewem i w efekcie powstało ponad 50 utworów formie filmów na YT pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCUVtpm-x0sHqIn1VfwIELmg
Na liście utworów są mniej lub bardziej znane staropolskie piosenki i toasty, np. Kiedy nam się pora zdarza, Kurdesz, Kozak, Marsz Sokołów oraz pieśni ludowe z różnych regionów Polski – Hejze ino, Są są są w stawie rybeczki, A za lasem, Pognała wołki i inne.

Chóralne Prawo Jazdy

To projekt, w którym 28 osób uczestniczyło w lekcjach emisji przeprowadzonych przez naszego instruktora, Łukasza Łobodę. Część z nich śpiewa w chórach, a część przyszła na zajęcia, aby podnieść swoje umiejętności wokalne przed rozpoczęciem przygody ze śpiewaniem. Jeśli wierzyć ankietom przeprowadzonym na koniec projektu, wszystkim się podobało!

Projekty płytowe: "The Sound of Europe II" oraz "Treasures of Music: Armenia"

Chórtownia wydała dwie płyty CD: "The Sound of Europe II" z utworami ludowymi w opracowaniach chóralnych z 7 krajów (Ukrainy, Armenii, Bułgarii, Węgier, Gruzji i Mołdawii) w wykonaniu 14 chórów. Podczas trwania tego projektu chóry z Armenii nadesłały ogromną liczbę znakomitych nagrań i uznaliśmy, że ta praca nie może pójść na marne. Dlatego drugą płytą jest "Treasures of Music: Armenia", zawierająca ormiańskie pieśni ludowe w opracowaniach chóralnych wykonywane przez chóry z Polski, Armenii, Ukrainy, Mołdawii i Niemiec. Oba projekty polegały na tym, że chóry nadsyłały nagrane przez siebie utwory łącznie z przekazaniem do nich praw autorskich w zamian za część nakładu, które otrzymywały na własne potrzeby. Dobór utworów na płytę przeprowadzało międzynarodowe jury.

Akcja “Muzyka w walce z depresją”

25 lutego 2018 w kościołach w całej Polsce, podczas wspólnej akcji Opoki i Chórtowni, chóry zaśpiewały przeciw depresji, aby nagłośnić ten problem i wskazać sposoby wychodzenia z tej poważnej choroby. Do udziału w akcji zgłosiło się piętnaście chórów z całej Polski, a prof. Iwona Wiśniewska-Salamon wygłosiła dwa wykłady "Oddech motorem życia" w sanatorium Bałtyk w Kołobrzegu. Pomysł spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem w zdecydowanej większości miejsc, gdzie odbyły się koncerty.

Wspieramy też Światowy Dzień Chóralny - inicjatywę Międzynarodowej Federacji Muzyki Chóralnej.

Sprawozdania fundacji

2020 2019 2017 2016 2015 2014


Dane Fundacji
Fundacja Chórtownia

ul.Łużycka 6/8, 44-100 Gliwice

Numer KRS: 0000507967

NIP: 6312653175

REGON: 243545547

Numer rachunku bankowego: 72 2030 0045 1110 0000 0384 6120

Nazwa banku: BNP Paribas Bank Polska S.A

SWIFT: GOPZPLPW

Statut: https://chortownia.org/index.php?vaction=newsy&rodzaj=aktualnosci&nid=2174&jezyk=1
Partners
Armenian Choral Conductors Association
Фонд „Устойчивое развитие Болгарии“, Sofia, Bułgaria
Towarzystwo Osnowa / Osnova Society, Ukraine
Helsinki Citizens' Assembly Committee of Georgia
Portal музыкальные фестивали в России
Tbilisi State Choral Festival
Polski Związek Chórów i Orkiestr
Fundacja Wspólnota Wielopokoleniowa
Musicam Sacram.pl
Śląski Związek Chórów i Orkiestr
Śpiewak Śląski

Members

To view all Chórtownia resources or add your entries, you must be logged. If you do not have an account yet - sign up!

loggin in:

email or login password   Register 4 free


Location

Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·